Rechter: 'Geen extra maatregelen nodig voor camping Solar Festival'

De gemeente Roermond hoeft geen maatregelen te nemen om 's nachts overlast te beperken op de camping van Solar Festival. Dat heeft de rechter bepaald. De activiteiten op de camping mogen bovendien tot 01:30 uur 's nachts doorgaan.

De rechter deed zijn uitspraak in een zaak die omwonenden van het festivalterrein in Roermond hadden aangespannen tegen de vergunning voor de editie van 2017. Hierdoor hoeven er geen strengere maatregelen worden genomen door de organisatie en de gemeente. De maatregelen die al in 2015 waren opgelegd door de rechtbank blijven gelden.

Destijds werd bepaald dat de gemeente Roermond onvoldoende rekening hield met nachtelijk stemgeluid op de camping. Ook werd onvoldoende gemotiveerd waarom de camping niet op minimaal 50 meter van de dichtstbijzijnde woningen ligt. Deze afstand is een standaardnorm. Verder was volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd waarom het campingfeest tot 01:30 uur 's nachts door mag gaan, terwijl een provinciale richtlijn een eindtijd van 1:00 uur voorschrijft.

De gemeente Roermond paste de vergunning voor 2017 aan, maar de afstand tot de camping en de eindtijd bleven ongewijzigd. Wel moesten vanaf 0:45 uur de drie podia op de camping sluiten. Buurtbewoners besloten daarop wederom de stap naar de rechter te maken en eisten geluidsnormen voor nachtelijk geschreeuw op de camping en lagere bastonen op het festival. Ook werd de rechter gevraagd om een grotere buffer tussen huizen en camping op te leggen, plus een eindtijd voor het campingfeest om 01:00 uur.

Geen gelijk
In de nieuwe zaak heeft de rechter omwonenden op geen enkel punt gelijk gegeven. Volgens de rechtbank vormt af en toe geschreeuw geen onacceptabel risico op slaapverstoring en is een norm voor stemgeluid niet te handhaven. Ook denkt de rechter dat een half uur overschrijding van het campingfeest acceptabel is voor een ordelijk verloop. Datzelfde geldt voor de bufferzone van 35 meter die is ingericht tussen de camping en woningen. Volgens de rechtbank gaat het om een kortdurend evenement en zet Solar bovendien twintig man personeel in om 's nachts de rust te bewaren.

Doel bereikt
Een woordvoerder van de omwonenden laat weten dat het belangrijkste effect is bereikt: het terugschroeven van het aantal decibellen bij huizen en handhaving op het terrein. Daarnaast heeft de organisatie van Solar in overleg met de buurt een geluidsscherm geplaatst tussen de camping en de woningen. "Daarmee was de overlast een stuk minder", besluit de woordvoerder.Bron: Entertainment Business
Share |